Letové terény

Klenovec – rázovitá obec na juhu stredného Slovenska, geograficky situovaná v oblasti Veporských vrchov, medzi Rimavskou Sobotou a Breznom, disponuje mnohými miestami vhodnými pre paragliding. Oblasť Veporských vrchov je charakteristická kopcami s nadmorskou výškou 700 až 1300 m.n.m., s veľkým podielom vysoko položených trávnatých plôch, lúk a pasienkov, ktoré poskytujú výborné podmienky pre tento šport. Lokálny charakter počasia v tejto oblasti častokrát umožňuje lietanie aj v dňoch, kedy sú podmienky na lietanie inde nevhodné, najmä počas veternejších dní je často v Klenovci ‘iný svet’. Mnohí piloti, ktorí v Klenovci lietali, mali možnosť sa o tom presvedčiť na vlastnej koži. Pravdepodobne má na to vplyv široké pásmo členitého terénu obklopujúce túto lokalitu zo severnej a SZ strany vrátane Nizkych Tatier. O všetky štartoviská sa starajú členovia 1. Gemerského paraglidingového spolku, samozrejme vždy len na základe dohody s majiteľmi, vďaka ktorím môžu slúžiť tieto plochy všetkým a môžu sa v plnej miere využívať.

Slopovo, Laz

Najfrekventovanejšie štartovisko využívané hlavne pre južné smery vetra. Je to veľká lúka zvažujúca sa do Kokavy nad Rimavicou, ktorá leží v širokej doline s obrovským predpolím zaručujúcim dobré termické podmienky pre lietanie.

Prístup na štartovačku je pešo zo sedla Chorepa po žltej turistickej značke.
Výjazd autom je regulovaný – podmienky sú popísané tu.

Nadmorská výška: 845 m.n.m.
Prevýšenie : 450m
Smery vetra : 0° – 230°
Poloha : N48° 35.684’, E019° 50.636’
Schválená plocha LAA SR

Maginhrad

Zaujímavé štartovisko využívané pre západné smery vetra. Je to lúka pri rozhľadni Maginhrad ležiaca na severojužnom hrebeni nad rozsiahlym predpolím poskytujúcim dobré termické podmienky pre lietanie.
Pristávacia plocha pod Maginhradom je poľnohospodársky využívaná. Správajte sa preto pri pristávaní zodpovedne s ohľadom na aktuálny stav vegetácie. Minimalizujte pohyb na pristávacej ploche.
Terén pod Mahinhradom láka na tréning či groundhandling. Toto je možné vykonávať len so súhlasom majiteľov pozemkov. V prípade záujmu kontaktujte nás.
Nadmorská výška: 430 m.n.m.
Prevýšenie : 190m
Smery vetra : 260° – 280°
Poloha : 48.4479425N, 19.9840425E

Sinec, Petošovo

Štartovisko zrušené – majiteľ sa rozhodol plochu zalesniť a nedal povolenie na jej využívanie pre lietanie.

Štartovisko využívané pre severné smery vetra. Je to tiež veľká lúka na vrchu jedného z bočných rebier masívu Sinca, priamo nad Klenovcom. Svah sa zvažuje do strmého prieseku smerom na Klenovec.
Nadmorská výška : 780 m.n.m.
Prevýšenie : 400m
Smery vetra : 330° – 40°
Poloha : N48° 34.851’, E019° 52.811’