Letové terény

Klenovec – rázovitá obec na juhu stredného Slovenska, geograficky situovaná v oblasti Veporských vrchov, medzi Rimavskou Sobotou a Breznom, disponuje mnohými miestami vhodnými pre paragliding. Oblasť Veporských vrchov je charakteristická kopcami s nadmorskou výškou 700 až 1300 m.n.m., s veľkým podielom vysoko položených trávnatých plôch, lúk a pasienkov, ktoré poskytujú výborné podmienky pre tento šport. Lokálny charakter počasia v tejto oblasti častokrát umožňuje lietanie aj v dňoch, kedy sú podmienky na lietanie inde nevhodné, najmä počas veternejších dní je často v Klenovci ‘iný svet’. Mnohí piloti, ktorí v Klenovci lietali, mali možnosť sa o tom presvedčiť na vlastnej koži. Pravdepodobne má na to vplyv široké pásmo členitého terénu obklopujúce túto lokalitu zo severnej a SZ strany vrátane Nizkych Tatier. O všetky štartoviská sa starajú členovia 1. Gemerského paraglidingového spolku, samozrejme vždy len na základe dohody s majiteľmi, vďaka ktorím môžu slúžiť tieto plochy všetkým a môžu sa v plnej miere využívať.

Slopovo, Laz

Najfrekventovanejšie štartovisko využívané hlavne pre južné smery vetra. Je to veľká lúka zvažujúca sa do Kokavy nad Rimavicou, ktorá leží v širokej doline s obrovským predpolím zaručujúcim dobré termické podmienky pre lietanie.
Nadmorská výška: 845 m.n.m.
Prevýšenie : 450m
Smery vetra : 0° – 230°
Poloha : N48° 35.684’, E019° 50.636’
Schválená plocha LAA SR

Sinec, Petošovo

Štartovisko využívané pre severné smery vetra. Je to tiež veľká lúka na vrchu jedného z bočných rebier masívu Sinca, priamo nad Klenovcom. Svah sa zvažuje do strmého prieseku smerom na Klenovec.
Nadmorská výška : 780 m.n.m.
Prevýšenie : 400m
Smery vetra : 330° – 40°
Poloha : N48° 34.851’, E019° 52.811’
Schválená plocha LAA SR