Kurzy paraglidingu

Základný kurz (PL-A)

Základný kurz je rozdelený na 3 fázy, ktoré nasledujú bezprostredne za sebou, alebo sú rozložené do dlhšieho časového úseku. Cieľom je zabrániť časovej tiesni v závere týždnového kurzu spôsobenej končiacim termínom s ohľadom na počasie. Posledná a zároveň najdôležitejšia fáza kurzu je odlietanie výškových letov. Dôležité je, aby prvé výškové lety kurzistov boli odlietané v kľudnom vzduchu pri stabilnom počasí.

Po úspešnom absolvovaní základného kurzu sa pilotovi vystavuje pilotná licencia (PL-A), ktorá ho oprávňuje legálne lietať doma a v zahraničí. Vydanie pilotného preukazu je podmienené úpešným ukončením 3.fázy kurzu.

Teoretická príprava

Prednáška s videoprojekciou zahrňujúca kompletnú teoretickú prípravu pilota nutnú pre začiatok praktickej časti výcviku. Na záver teoretickej prípravy záujemcovia o praktický výcvik absolvujú krátky test, ktorý tvorí súčasť dokumentácie LAA SR potrebnej pre vydanie pilotného preukazu.
Požiadavky na účastníkov: žiadne, prednáška je určená pre kohokoľvek kto sa chce dozvedieť o paraglidingu viac
Trvanie: 2 dni
Obsah:

 • konštrukcia padákového klzáku a ostatnej výstroje
 • meteorológia
 • aerodynamika a mechanika letu
 • neštandardné letové režimy a vyklesávacie režimy
 • pravidlá lietania a riešenie núdzových situácií
 • letecké predpisy a rozdelenie vzdušného priestoru SR
 • zásady pre poskytnutie prvej pomoci

Cieľ: Základné znalosti pre bezpečnú prevádzku paraglidingu. Záverečný test umožnujúci pokračovanie praktickým výcvikom.

Praktický výcvik

Pozemná príprava zahŕňajúca nácvik štartov a prvé krátke lety z kopcov s malým prevýšením
Požiadavky na účastníkov:

 • absolvovanie teoretickej prípravy ukončené testom
 • zaplatený poplatok v LAA SR ktorý zahŕňa členské a zákonné poistenie
 • vek najmenej 16 rokov, do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu
 • potvrdenie od lekára v osobnom liste pilota o jeho zdravotnej spôsobilosti (preventívna prehliadka u všeobecného lekára)
 • platné úrazové poistenie pre paragliding, ktoré je možné dojednať si v LAA
 • pevná obuv

Trvanie výcviku: 2 dni
Cieľ: zvládnutie štartov s plnou kontrolou pilota, absolvovanie krátkych letov z kopcov s malým prevýšením
Miesto konania: Klenovec / Rimavská Sobota / Donovaly / Lučenec

Výškové lety

Výškové lety prebiehajú na kopcoch s prevýšením viac ako 300m. Pilot je počas letu na rádiovom spojení s inštruktorom. Táto fáza výcviku zahŕňa základy riadenia padákového klzáku počas letu s vykonaním samostatného pristátia v obmedzenom priestore.
Požiadavky na účastníkov: absolvovanie 2.fázy výcviku
Trvanie výcviku: 2 dni
Obsah: 4 výškové lety s nácvikom pristátia do vymedzeného priestoru
Cieľ: Vydanie pilotnej licencie PL-A
Miesto konania: Klenovec / Donovaly / Podkonice

Výškové lety, termika

Voľné pokračovanie výuky pod dohľadom inštruktora.
Požiadavky na účastníkov: pilotná licencia (PL-A)
Trvanie výcviku: neobmedzené
Cieľ: Samostatné lietanie so správnym výberom terénu a počasia.
Miesto konania: Ľubovolný terén