Škola paraglidingu

Flyzone paragliding
Paraglidingová škola Petra Hrivnáka

Školu Flyzone paragliding založil v roku 2008 fenomén slovenského paraglidingu Peter Hrivnák. Škola sa zaoberá výcvikom pilotov paraglidingu a poskytuje ďalšie služby súvisiace s týmto športom. Pôsobí na juhu stredného Slovenska, využívajúc dlhoročné skúsenosti s paraglidingom a hlavne s aktívnym lietaním. Oblasť Klenovca je lokalita, ktorá má obrovský potenciál na pestovanie tohto športu a výborné podmienky na výučbu bezmotorového lietania na bezpečných terénoch. V komunite paraglidistov je dlhoročne považovaná za jednu z najlepších oblastí pre paragliding na Slovensku. Na stránkach školy Flyzone nájdete množstvo informácií o paraglidingu, o kurzoch, tandemových letoch a všeobecne o lietaní. Veríme, že si tu každý nájde to, čo ho zaujíma a tešíme sa na prípadné stretnutie s Vami pri voľnom lietaní niekde na kopci, alebo na niektorom z kurzov.

Inštruktori

Paraglidingu sa venujeme aktívne od 90-tych rokov. Odovzdáme Vám všetky skúsenosti z cross-country lietania doma a v zahraničí, odovzdáme svoje vedomosti a veľa ďalších vecí čo budete schopní vstrebať počas kurzov a aj po nich, ak s nami ostanete v kontakte.

Ivan Kišš
Inštruktor PK
Technik LŠZ
Maroš Kurek
Inštruktor PK

Výcvikové stredisko

Flyzone paragliding je certifikované výcvikové stredisko Leteckej amatérskej asociácie SR. Licencia na prevádzku strediska je každoročne obnovovaná na základe splnených kritérií pre kvalifikovanosť personálu strediska a kvality materiálneho vybavenia pri výstroji. LAA SR je organizácia, ktorá na Slovensku zastrešuje športové lietanie na základe poverenia Dopravného úradu SR. Každému úspešnému absolventovi kurzu sa vystavuje pilotný preukaz s príslušnou kvalifikáciou, ktorý ho oprávňuje legálne lietať doma aj v zahraničí. Základný výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti, ktoré sú podľa potreby rozložené do 6-7 dní. Pre účastníkov kurzu je najdôležitejší kontakt s padákom a osvojenie si správnej techniky používania. Z tohto dôvodu sa kladie veľký dôraz na čo najefektívnejšie využitie meteo podmienok, aby bolo možné stráviť čo najviac času pri praktickom lietaní.