Klenovec – Slopovo – Informácie o prístupe na štartovaciu plochu.

Prístupová cesta pre motorové vozidlá zo sedla Chorepa cez Laz na plochu Slopovo vedie cez súkromné pozemky. Správca plochy Slopovo vyrokoval podmienky, za ktorých bude možné túto cestu v prípade vhodných podmienok použiť. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek vývoz, či už to bude na organizovanú akciu, alebo súkromné lietanie, je potrebné dohodnúť vopred na nasledujúcich kontaktoch:

Milan Klenovič              0903 429 988

Janka Brndiarová           0902 676 236

Pokiaľ to bude možné, využite možnosť spoločného vývozu menším počtom áut, alebo peší presun na miesto štartu po značených turistických trasách. Je možné, že v prípade rozmočeného terénu Vám nebude umožnené vykonať vývoz z dôvodu poškodzovania prístupovej cesty.

Pre podrobnejšie informácie môžete kontaktovať správcu plochy Slopovo:

Ing. Peter Tóth              0911877061

Prajem príjemné lietanie

Mapa trasy – bodkovaná červená