Erasmus+ rekapitulácia

Štatistiky

  • Viac ako 70 udalostí
  • Viac ako 800 účastníkov
  • 15 lokalít
  • 4 letecké združenia
  • 4 krajiny

Projekt

Cieľom Projektu UP! Untangle Paragliding bolo zvýšiť účasť a povedomie o paraglidingu prostredníctvom komplexnej kampane v štyroch krajinách. Organizáciou ôsmich týždňov otvoreného paraglajdingu sa do projektu úspešne zapojil viac ako 800 jednotlivcov, ktorí nemali skúsenosti s paraglajdingom, ponúkajúc im možnosť oboznámiť sa so základmi a zažiť vzrušenie lietania.
Táto iniciatíva nielen zvýšila povedomie a záujem o paraglajding, ale tiež vytvorila platformu na zdieľanie odborných znalostí medzi partnermi projektu. Spoločne extrahovali osvedčené postupy a poznatky do komplexného sprievodcu organizovaním a vykonávaním týždňov otvoreného paraglajdingu, čím uľahčili budúce snahy o propagáciu tohto športu.
Hlavným cieľom projektu šíriť vedomie a budovať nadšenie pre paraglajding, čo by vyústilo do zvýšenej účasti a lepšieho zdieľania poznatkov, čo môže mať za následok rozvíjanie záujmu o paraglajding v rôznych komunitách.

Paragliding otvorené týždne

Viac ako 800 ľudí mohlo po prvýkrát vyskúšať paraglajding úplne zadarmo. Počas našich 70-ich udalostí otvorených týždňov sa účastníci začali zoznamovať s teoretickými znalosťami paraglajdingu, aby následne vyskúšali rôzne cvičenia, ako sú zdvíhanie, štart vpred a let z kopca.
Význam výsledkov spočíva nielen v počte účastníkov, ale aj v pozitívnych výsledkoch každej jednotlivej session. Účastníci konzistentne uvádzali pocit vzrušenia a spokojnosti, čím zdôraznili účinnosť tréningového programu.

Ďalšie fotografie a videá uvidíte v galérii.

Sprievodca

Užitočný nástroj pre paraglajdingové kluby a inštruktorov
Tento sprievodca poskytuje podrobný plán pre organizovanie a vykonanie úspešného týždňa otvoreného paraglajdingu. Od počiatočných fáz cieleného propagovania a šírenia informácií po praktické aspekty logistiky a praktický tréning, každý aspekt paraglajdingovej skúsenosti je dôkladne spracovaný.
Slúži ako cenný zdroj pre začínajúcich inštruktorov aj skúsených organizátorov, ponúkajúc poznatky a osvedčené postupy na zabezpečenie úspešného týždňa otvoreného paraglajdingu. Dodržiavaním zásad uvedených v tomto sprievodcovi môžu organizátori vytvoriť prostredie, v ktorom budú účastníci túžiť pokračovať vo svojej ceste vzrušujúcim svetom paraglajdingu.
Okrem anglickej verzie je sprievodca k dispozícii vo všetkých jazykoch projektu:

UP! v Médiách

Projekt získal značnú pozornosť médií, najmä na miestnej úrovni. Tu sú niektoré z najdôležitejších:

Novinový článok (CZ)
Novinový článok (RO)
TV (HU)
Novinový článok (RO)

Projekt bol prezentovaný pre ďalšie kuby paraglidingu a samozrejme širokej športovej verejnosti ale bol daný do povedomia aj ľuďom mimo športovú oblasť.